Global GAP certifikat 2017

Global G.A.P. certifikat

Kirstineberg er selvfølgelig Global G.A.P. certificeret, og det nyeste certifikat er fra ultimo september. 

Kirstineberg bliver løbende kontrolleret af en auditør. 

Der er 3 hovedområder som certificeringen koncentreres om:

  • all farm standard
  • crop base standard
  • flowers and ornamental standard

Blandt andet er der fokus på ansattes sundhed og sikkerhed, affaldshåndtering, miljø og natur.

Planternes sporbarhed, tilførsel af gødning, vand og ukrudtsbekæmpelse.

Fokus på aftale mellem leverandør og kunde, brug af gødning, kemikalier mv. og oparbejdning.