trae-i-krukke-ved-hovedbygningGl. Kirstineberg Gods

Godset blev oprettet ved salg af kronens jagtarealer i 1766. Den smukke hovedbygning og tiendelade er opført i årene umiddelbart efter i nyklassicistisk stil af materialer fra det netop da nedrevne Nykøbing slot.

Disse 2 bygninger er i dag fredede.

Gl. Kirstineberg er i dag en moderne virksomhed, som ejes af Linnéa Treschow og cand. agro. Lars Hvidtfeldt.

Gl. Kirstineberg Land- og Skovbrug

Gl. Kirstineberg Gods er et moderne landbrug. Godsets beliggenhed gør at afgrøder som sukkerroer, græs- og kløverfrø trives særdeles godt. Der dyrkes endvidere bl.a. byg, hvede og sukkerroer. Der produceres sødkirsebær til frisk konsum, ligesom der er en æbleplantage i samarbejde med en gruppe herregårde. (Se afsnittet Guldborgsund Frugt) Udover landbrug drives der traditionel skovdrift med pyntegrønt og juletræer.

Til ejendommen hører en række udlejningsboliger, beliggende i dejlige, bynære men landlige omgivelser. Kontakt omkring disse spørgsmål rettes til godskontoret på tlf. 5485 1262 eller mail til info@kirstineberg.dk