trae-i-krukke-ved-hovedbygningGl. Kirstineberg Gods

Godset blev oprettet ved salg af kronens jagtarealer i 1766. Den smukke hovedbygning og tiendelade er opført i årene umiddelbart efter i nyklassicistisk stil af materialer fra det netop da nedrevne Nykøbing slot.

Disse 2 bygninger er i dag fredede.

Gl. Kirstineberg er i dag en moderne virksomhed, som ejes af Linnéa Treschow og cand. agro. Lars Hvidtfeldt.

Gl. Kirstineberg Land- og Skovbrug

Gl. Kirstineberg Gods er et moderne landbrug. Godsets beliggenhed gør at afgrøder som sukkerroer, græs- og kløverfrø trives særdeles godt. Der dyrkes endvidere bl.a. byg, hvede og sukkerroer. Der produceres sødkirsebær til frisk konsum, ligesom der er en æbleplantage i samarbejde med en gruppe herregårde. (Se afsnittet Guldborgsund Frugt) Udover landbrug drives der traditionel skovdrift med pyntegrønt og juletræer.

Til ejendommen hører en række udlejningsboliger, beliggende i dejlige, bynære men landlige omgivelser. Kontakt omkring disse spørgsmål rettes til godskontoret på tlf. 5485 1262 eller e-mail info@kirstineberg.dk

Guldborgsund Frugt

Guldborgsund Frugt er historien om fire Herregaarde, som sammen har valgt at gå nye veje. Den drivende kraft for de fire Herregaarde er at skabe en unik produktion af æbler på et kvalitetsmæssigt højt niveau. De valgte derfor i 2004 at påbegynde plantningen af en fælles æbleplantage på deres ejendomme langs Guldborgsund på Falster.

Under mottoet ”Med hjertet i historien og blikket mod fremtiden” er der skabt en moderne virksomhed, som bygger på stolte traditioner. Området omkring Guldborgsund har op igennem historien, været et førende frugtavlsområde i Danmark. Det er klimaet, med den rigtige temperaturforskel imellem dag og nat, som giver æblerne den særlig aroma og dermed indhold af syre og sukker. For yderligere oplysninger kan henvendelse rettes til Jes Jensen: 61743187 eller mail: jhj@tastingdenmark.com.

Link: www.guldaebler.dk