Administration:

Gl. Kirstineberg Godskontor
Kraghave Gåbensevej 95-97
4800 Nykøbing Falster

Tlf:+45 54 85 12 62 

 

Gl. Kirstineberg Gods

Godset blev oprettet ved salg af kronens jagtarealer i 1766. Den smukke hovedbygning og tiendelade er opført i årene umiddelbart efter i nyklassicistisk stil af materialer fra det netop da nedrevne Nykøbing slot.

Disse 2 bygninger er i dag fredede.

Gl. Kirstineberg er i dag en moderne virksomhed, som ejes af Linnéa Treschow og cand. agro. Lars Hvidtfeldt.

Gl. Kirstineberg Land- og Skovbrug

Gl. Kirstineberg Gods er et moderne landbrug. Godsets beliggenhed gør at afgrøder som græs- og kløverfrø trives særdeles godt. Der dyrkes endvidere bl.a. byg, hvede, spinat, quinoa og forskellige sorter græsfrø. Udover landbrug drives der traditionel skovdrift med pyntegrønt og juletræer.

Til ejendommen hører en række udlejningsboliger, beliggende i dejlige, bynære men landlige omgivelser. Kontakt omkring disse spørgsmål rettes til Godskontorettlf. 5485 1262 eller mail til info@kirstineberg.dk